360° Conflictmanagement:

Dé oplossing om verzuim, verloop en kosten te verlagen.

Onduidelijke afspraken. Een collega die de kantjes eraf loopt. Niet gehaalde targets of deadlines. Een baas die alleen maar kritiek heeft. Een verschil van inzicht. Te kort geslapen. Of domweg een misverstand. Een conflict op het werk is zo geboren.

Conflicten komen binnen elk bedrijf voor. Meestal komen collega's en leidinggevenden er onderling prima uit, maar een arbeidsconflict kan ook escaleren en dan ook leiden tot een verziekte sfeer, productieverlies en zelfs (langdurig) verzuim. En zo'n situatie is voor niemand wenselijk.

Tegelijkertijd zijn conflicten ook nodig voor een maximale prestatie van uw werknemers. Goede conflicten zorgen voor:

  • Meer creativiteit,
  • Verbetering van processen en onderlinge communicatie
  • Een positievere aanpak van uitdagingen
  • Een lager verzuimpercentage
  • Minder personeelsverloop
  • Dus: Minder kosten, meer winst

Mediation als abonnement

Let's Mediate biedt mediation, advies en ondersteuning bij arbeidsgeschillen in abonnementsvorm. Daarmee heeft u de voordelen van een interne mediator (laagdrempelig, geen extra kosten, altijd bereikbaar), gecombineerd met de voordelen van een externe mediator (neutraal, geen belangenverstrengelingen).

360° Conflictmanagement

Conflictmanagement kent vele aspecten. Van een mediationclausule in uw arbeidsovereenkomsten tot communicatietrainingen tot mediation. Het team van Let's Mediate heeft een integrale oplossing voor u. Samen met u kijken we naar alle aspecten die raken aan de bejegening van uw medewerkers, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen.

Sterker nog, we kunnen ronduit stellen dat uw bedrijfsbelangen hierbij gebaat zijn: lager verzuim, hogere retentie, hogere productiviteit, lagere kosten.

We nemen u graag mee op deze reis. U staat aan het roer, wij zorgen voor een écht tevreden bemanning.

Duidelijkheid & transparantie

Het bestaan van (onzichtbare) arbeidsconflicten is een feit, in elke organisatie. Erkenning en acceptatie daarvan is de eerste stap naar een betere conflictbeheersing. De tweede stap is het vastleggen hoe om te gaan met klachten en conflicten.

Lees verder »

Weet wat er speelt

Hoe gevoelig is uw organisatie voor conflicten? Veel sluimerende conflicten blijven onder water en worden stil opgelost door het vertrek van een medewerker. Maar stel nou dat u die medewerker had kunnen behouden?

Lees verder »

Groei in verbinding

Om oog te hebben en te houden voor belangen is het belangrijk op een open, eerlijke en vooral nieuwsgierige manier te communiceren. Na het volgen van onze trainingen kunt u makkelijker de verbinding maken.

Lees verder »

Pre-mediation

Met een abonnement geniet u van permanente ondersteuning en advies bij ontluikende geschillen.

Lees verder »

Samen kom je verder

Soms rommelt het binnen een afdeling of team. Onrust, regelmatig verzuim, het loopt niet lekker. Dan kan teamcoaching helpen. Door middel van verschillende werkvormen of opstellingen krijgt men weer meer inzicht in en begrip voor elkaars belangen.

Lees verder »

Veilig vertrouwen

Eén van de eerste slachtoffers bij een (dreigend) conflict is vertrouwen.

Lees verder »

Wederzijds begrip

Soms lukt het toch niet om alle conflicten op tijd te signaleren en op te lossen. In die gevallen is mediation de aangewezen interventie.

Lees verder »