Mediation? Hoe werkt dat precies?

Mediation. Wat is dat precies? Hoe gaat dat in zijn werk?

Als je informatie zoekt over wat mediation precies is kom je vaak niet verder dan een algemene uitleg: "De mediator begeleidt jullie om je conflict op te lossen." Wat weet je dan? Niks. Of: "Een mediatior vertaalt standpunten naar belangen". Wat zegt dat? Niet veel.

Wat kun je van mediation verwachten? Hoe gaat dat als je daar zit? Krijg je de wind van voren? Is het niet gewoon relatietherapie? Heb je hier wel zin in? Wat schiet je er mee op?

Hieronder vind je een aantal vragen over mediation en de bijbehorende antwoorden. Heb je zelf een andere vraag? Neem dan gerust contact op.

Bij conflictbemiddeling of mediation zorgt een mediator (bemiddelaar) ervoor dat twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil met elkaar hebben weer in gesprek komen, zodat zij samen tot een oplossing kunnen komen.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Mediation en relatietherapie hebben zeker overlappende kenmerken. Het grootste verschil zit hem in de doelstelling: bij relatietherapie is het doel om elkaar weer te respecteren en/of lief te vinden en met elkaar verder te gaan.

Bij mediation is het doel om weer naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Met elkaar verder gaan is niet persé een doel van mediation. Dat kan natuurlijk, maar dat is aan jullie. Als jullie na de mediation alsnog besluiten geen contact meer met elkaar te willen, dan is dat ook goed. Maar dan kiezen jullie daar samen voor, in goed overleg en op basis van de juiste informatie.

Nee, mediation kan (en wordt) ook gebruikt bij (bijvoorbeeld) familieruzies, arbeidsconflicten of conflicten met de overheid. In elke situatie waar mensen het lastig vinden om open en eerlijk met elkaar te praten, waar mensen vast zitten in beschuldigingen en frustraties, kan mediation helpen.

Dat is begrijpelijk. Het kan eng zijn om degene met wie je al zo lang ruzie hebt te zien en dat moeilijke gesprek aan te gaan. Maar wat is het alternatief als jullie er zelf niet uitkomen? Jarenlange ruzie, elkaar ontwijken op familiebijeenkomsten, roddel en achterklap, een splitsing in de familie, stress, slapeloze nachten?

Bij het begin van de eerste sessie worden jullie beide gevraagd om de zogenaamde mediationovereenkomst te ondertekenen. Die overeenkomst heb je al eerder toegestuurd gekregen, zodat je hem al hebt kunnen doornemen. In die overeenkomst worden beide partijen met naam genoemd en worden afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, kosten en vastlegging.

Nadat de overeenkomst is ondertekend zal de feitelijke mediation starten. De mediator zal jullie eerst vragen allebei in het kort jullie kanten van het verhaal te vertellen. Op basis daarvan zal de mediator verder doorvragen over de verschillende onderwerpen of gebeurtenissen, zodat er meer achterliggende informatie bekend wordt.

Een mediationsessie duurt normaal gesproken maximaal 2 uur. Hoeveel sessies er nodig zijn om jullie ruzie op te lossen is niet vantevoren aan te geven, maar normaal gesproken kom je met drie tot vier sessies al een heel eind.

De mediator brengt de verstoorde communicatie weer op gang, begeleidt de betrokken partijen en structureert het proces, zodat de partijen zich kunnen concentreren op de inhoud. De mediator neemt daarbij een neutrale en onpartijdige positie in. Dat wil zeggen: hij is er voor alle partijen en neemt geen stelling.

Dat is niet vooraf te zeggen. Dat hangt af van de ernst van de ruzie en hoe lang die al speelt.

Nee. Een mediator is geen psycholoog. Je hoeft niet op de bank, en je hoeft niet te vertellen over je jeugd. Het gaat alleen om de relatie tussen jullie beiden.

Het kan echter wel zijn dat je gevraagd wordt na te denken over hoe je bepaalde gebeurtenissen hebt ervaren. Vragen als 'Wat deed dat met je?', 'Wat voelde je toen?' of 'Hoe denk je dat de ander zich toen voelde?' kun je wel verwachten.

Mediation kan worden ingeschakeld bij de meest uiteenlopende conflicten, zoals bij:

  • echtscheiding
  • familieruzies en conflicten rondom de erfenis
  • burenruzies
  • arbeids- en samenwerkingsconflicten
  • zakelijke geschillen
  • conflicten tussen burger en overheid
  • strafzaken
  • diverse specifieke terreinen

Vaak zijn mediators gespecialiseerd in een bepaalde sector of werkwijze.

Nee. De kern van mediation is dat de partijen zelf tot een oplossing komen. Een mediator zorgt ervoor dat er voldoende nieuwe informatie vrijkomt om tot die oplossing te komen. Bijvoorbeeld: een man ervaart zijn oudere zus als extreem betuttelend en denkt dat zij hem maar een sulletje vindt. Tijdens mediation blijkt dat de zus juist zeer met hem begaan is en hem wil beschermen en helpen. Dat is nieuwe informatie, die tot meer inzicht van elkaars beweegredenen leidt.

Jazeker, dat kan. Als je het fijn vindt om iemand mee te nemen voor support, dan kan dat. Overleg wel eerst met de mediator.

Dat kan gebeuren. Bij ruzies spelen emoties normaal gesproken een belangrijke rol. Maar dat wil niet zeggen dat mediation altijd uitmond in een tranendal of geschreeuw. Een mediator zorgt ervoor dat juist die momenten en emoties op de juiste manier worden besproken.

Een mediator is altijd neutraal en kiest geen kant. Zelfs als een van de partijen een vraagt om steun van de mediator voor zijn/haar standpunten, zal de mediator daar niet in mee gaan. Een mediator velt geen oordelen. Beide partijen krijgen alle tijd en mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen.

Het is niet de bedoeling dat jullie je ruzie nog een keer overdoen, daar heb je geen mediator voor nodig. Een mediator zorgt er juist voor dat er meer duidelijkheid komt over de achterliggende emoties en beweegredenen. Een verwijt komt ergens vandaan, er zit altijd een bepaald belang achter. Het is de taak van de mediator om daar achter te komen, zodat er meer begrip tussen jullie ontstaat. Een mediation is dus zeker niet alleen een optocht van oude koeien.

Ja, dat mag. Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en eigen bereidheid om te zoeken naar een oplossing van het probleem. Als die bereidheid echt helemaal verdwenen is, staat het je vrij om de sessie te verlaten en te stoppen met mediation.