Aangenaam kennis te maken, Jelle Hoppenbrouwers

Uw mediator

Zie uw organisatie als een zeilschip. Kapitein, stuurman, volmatroos, matrozen en deksmannen. De kapitein bepaalt de bestemming en koers. Aan de bemanning de taak om samen zo goed mogelijk die koers te volgen en zonder averij de bestemming te halen. Zolang de zon schijnt en de wind waait is er niks aan de hand - easy sailing. Maar hoe biedt u het hoofd aan een naderende storm als uw bemanning niet optimaal communiceert en samenwerkt?

Een werkomgeving is een sociaal systeem, net als een gezin, een huwelijk, een groep vrienden of een buurt. Als er tussen de mensen in zo'n sociaal systeem onenigheid ontstaat kiest men er veel te vaak voor om uit dat sociale systeem te stappen door ontslag te nemen of te scheiden. Soms is dat de juiste keuze, maar in veel gevallen kan de onderlinge relatie juist verbeterd worden door open en eerlijk met elkaar te praten. Dat zijn lastige gesprekken, omdat eerlijk naar je eigen gevoelens en beweegredenen kijken voor veel mensen moeilijk is.

Ik zie elk conflict als mooie gelegenheid om van en vooral over elkaar te leren. Niemand is perfect, iedereen maakt fouten. Wederzijds respect en begrip helpen om de plooien in de zeilen weer glad te strijken en samen verder te kunnen. Door ruzies op de werkvloer te omarmen en op de juiste manier op te lossen gaat het onderling vertrouwen omhoog, en gaan uw medewerkers efficiënter samenwerken.

Als geboren probleemoplosser help ik u om uw medewerkers beter te laten communiceren. Met elkaar, met u en met externe partijen. Gaat het toch mis, dan lossen we het samen op. Gepassioneerd help ik u ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verzuim en verloop onder uw personeel is. Het is beter om de dialoog aan te gaan dan met ruzie uit elkaar te gaan. Ik geef u de tools en kennis om een sluitend conflictprotocol op te zetten en uit te voeren.