25% Verzuimreductie. Iets voor u?

Verzuimreductie door conflictmanagement

Conflicten komen binnen elk bedrijf voor. Meestal komen collega's en leidinggevenden er onderling prima uit, maar een arbeidsconflict kan ook escaleren en dan ook leiden tot verzuim. En dan kunnen de kosten hoog oplopen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten in dat geval rond de € 27.000 per arbeidsconflict liggen. Het duurst zijn de exitkosten (als een werknemer de organisatie verlaat) en de verzuimkosten (als een werknemer tijdelijk niet kan werken).

Hoe langer een conflict duurt, hoe lastiger het op te lossen is. Ook de kans op langdurig verzuim en het verlaten van de organisatie neemt dan toe. Vooral het laatste punt is relevant voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Werknemers in het mkb kunnen minder vaak terecht op een andere afdeling, waardoor een arbeidsconflict vaker leidt tot het uitdiensttreden van een werknemer dan bij grotere bedrijven (>100 werknemers).

Kortom: hoe eerder een conflict wordt opgelost, hoe beter. Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen. Onder begeleiding van een neutrale mediator raken partijen weer met elkaar in gesprek. Bij een vastlopend conflict is het dan ook wenselijk om zo snel mogelijk een mediator in te schakelen om de verstoorde arbeidsverhoudingen weer te herstellen en te normaliseren.

Verzuimreductieprogramma

Let's Mediate biedt u een gespecialiseerd programma waarmee u uw verzuimkosten drastisch kunt verlagen. Door middel van een gespecialiseerde training worden uw leidinggevenden bekend gemaakt met de symptomen van conflicten. In samenwerking met uw HR afdeling kunnen beginnende conflicten beter en sneller worden herkend. Door de juiste interventie kunnen deze conflicten worden opgelost vóórdat één van de partijen zich ziek meldt.

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden:

Voorbeeld:

Aantal werknemers 250
Aantal verzuimgevallen (bij een verzuimpercentage van 4%) 10
Aantal conflictgerelateerde verzuimgevallen (25% van totaal) 2,5
Kosten conflictgerelateerde verzuimgevallen (gem.
€ 27.000)
€ 67.500
Kosten mediation voor conflictgerelateerde verzuimgevallen (gem.
€ 2.500)
€ 6.250
Besparing € 61.250
Bereken hoeveel u kunt besparen

Gebruik onze verzuimkosten calculator om te zien wat de werkelijk verzuimkosten binnen uw organisatie zijn.

Kostencalculator verzuim