De voordelen van mediation

Waarom mediation?

Mediation heeft veel voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling. De traditionele vormen van conflictbeheersing zijn het inschakelen van een rechter, arbiter of advocaat en kosten vaak veel tijd en geld. Bovendien leveren deze vormen van arbritage soms veel stress op, omdat de rechter of arbiter de beslissing voor jou neemt. Als je kiest voor mediation blijf je altijd zelf betrokken bij het vinden van een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Kenmerken van mediation:

Vertrouwelijk en informeel

Mediation is informeel van aard: beide partijen zitten aan tafel en spreken met elkaar. Er hoeven geen ingewikkelde procedures te worden gevolgd. Bovendien heeft mediation een besloten karakter: waar rechtszaken in de openbaarheid plaatsvinden, blijft datgene wat tijdens een mediation wordt besproken onder de betrokkenen. De mediator heeft bovendien een geheimhoudingsplicht. Gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden besproken en opgelost.

Snelheid

Kies je voor mediation, dan is het conflict of geschil gemiddeld genomen in 2 tot 4 sessies van anderhalf tot 2 uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij je een rechter of arbiter inschakelt. Juridische procedures kunnen vaak maanden en soms ook wel jaren duren.

Lage kosten

Mediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. Niet alleen vanwege de snelheid. In een rechtszaak betalen beide partijen hun eigen advocaat. Bij mediation is slechts één mediator betrokken. De kosten hiervan worden door beide partijen op een door hen aan te geven wijze gedeeld.

Inspanningsverplichting van partijen

Een ander voordeel van mediation is dat alle partijen actief betrokken zijn bij het zoeken naar een oplossing. Er is minder stress, omdat partijen zelf zeggenschap hebben over wat er gebeurt. Je bent niet afhankelijk van wat een rechter of arbiter uiteindelijk bepaalt, maar besluit gezamenlijk wat het beste is voor alle partijen. Hierdoor is er meer ruimte voor creatieve oplossingen.

Duurzame oplossing

Bij mediation richt men zich op het zoeken naar een win-win situatie. In plaats van het conflict of geschil verder te laten escaleren, wordt er gekeken naar wat de partijen bindt en welke oplossing voor beide partijen het meeste oplevert. Oplossingen hebben, mede doordat parijen zelf de oplossing hebben vormgegeven, een hogere acceptatiegraad en houden veel langer stand dan bijvoorbeeld een opgelegde uitspraak door de rechter.