Tips voor mediation

8 Tips ter voorbereiding op een mediationtraject

Tips voor mediation

Een mediationgesprek kan best spannend zijn. Misschien zit u sinds lange tijd weer aan tafel met uw werkgever of werknemer. Of wellicht moet u uw leidinggevende onder ogen zien terwijl u daar misschien niet op zit te wachten. Hieronder geven wij 8 tips zodat u zich goed kunt voorbereiden en weet wat u kunt verwachten.

 

Mediation bij een arbeidsconflict

Wanneer de werkgever en werknemer verschillende dingen willen of verwachten (en andersom), dan kan er sprake zijn van een arbeidsconflict. Arbeidsconflicten komen regelmatig voor, maar zijn gelukkig vaak onderling op te lossen.

Wanneer beide partijen echter zo hard botsen dat ze niet meer samen door een deur kunnen, of als constructieve en eerlijke communicatie niet meer mogelijk is, dan is hulp van een neutrale derde partij vaak nodig. In dat geval komt mediation frequent om de hoek kijken.

Het mediationgesprek

Een mediationgesprek vindt plaats met beide partijen. In voorgesprekken of intakegesprekken kan ook apart en vertrouwelijk met beide partijen gesproken worden door de mediator. Zowel werknemer als werkgever gaan samen om tafel en krijgen om beurten de kans om zijn of haar verhaal te doen.

In het gesprek wordt aangehaald wat voor beiden de oorzaak is van het conflict en de mediator zal vragen stellen om feiten en vooral belangen op tafel te krijgen. Door middel van gesprekstechnieken zal de mediator het gesprek sturen richting een gezamenlijke oplossing voor de toekomst.

Tips ter voorbereiding op een mediationgesprek

Om voor een toekomstgerichte oplossing te zorgen voor beide partijen is het van belang dat zowel werkgever als werknemer zich goed voorbereiden op het mediationgesprek. Hieronder 8 tips voor de voorbereiding op uw gesprek.

Begin met een intakegesprek

Bij de start van een mediationtraject kan het vaak prettig zijn om met een intakegesprek te beginnen. Bij dit intakegesprek zit de andere partij er nog niet bij, dit gesprek is enkel en alleen met uw mediator.

In een intakegesprek kunt u alvast kennismaken met de mediator en krijgt u de kans om uw kant van het verhaal te vertellen. Dit gesprek zorgt ervoor dat u wat meer op uw gemak bent en maakt de stap naar het gezamenlijke gesprek mogelijk wat kleiner.

Een intakegesprek kan fysiek, maar ook telefonisch plaatsvinden.

Weet dat u niet direct hoeft te beslissen

Het is goed om te weten dat u tijdens een mediationgesprek niet direct hoeft te beslissen over wat u wilt in het vervolg.

Besef dat u de tijd hebt om na te denken over uw beslissing. U kunt na het mediationgesprek nog altijd advies inwinnen en u hoeft in het gesprek nergens direct voor te tekenen (met uitzondering van de mediationovereenkomst; die wordt wel aan tafel getekend).

Weet dat een mediationsessie vertrouwelijk is

Omdat het niet de bedoeling is dat u - bij wijze van spreken - de inhoud van de mediationsessie de volgende week bij het koffieapparaat terughoort van een collega, zijn mediationsessies vertrouwelijk. U kunt zeggen wat u wilt, zonder bang te zijn dat uw collega's of anderen dat te weten komen.

Bedenk van te voren wat u wilt bereiken

Het is belangrijk om van te voren, dus voor het gezamenlijke mediationgesprek alvast te bedenken wat u precies wilt. Wat moet er gebeuren om de relatie tussen u beiden weer te herstellen? Wat hebt u nodig om weer met plezier naar uw werk te gaan? Dit zijn enkele vragen die u uzelf kunt stellen om duidelijkheid te krijgen over wat u uiteindelijk wilt.

Schrijf op wat u wilt vertellen

Als u het mediationgesprek erg spannend vindt, kan het helpen om op te schrijven wat u wilt vertellen en deze aantekeningen mee te nemen. Zo hebt u altijd een geheugensteun voor het geval u even niet meer weet wat u graag wilde aanhalen. Daarnaast zijn er mensen die het prettig vinden om zijn of haar punten voor te lezen. Dan weet u in ieder geval zeker dat u gezegd hebt wat u graag wilde zeggen.

U kunt de mediator altijd apart spreken

Het stelt mensen vaak gerust als ze weten dat u tijdens een mediationgesprek altijd even apart met de mediator kunt spreken of kunt kiezen voor een time out. Als u niet fit of erg emotioneel bent, kunt u ook na verloop van tijd zeggen dat u graag wilt stoppen. Niemand heeft er iets aan om door te gaan terwijl één van de partijen eigenlijk niet meer kan. Mediation is altijd op basis van vrijwilligheid, dus u kunt altijd aangeven te willen stoppen.

Achterhaal uw behoeftes binnen uw werk

Probeer van te voren te achterhalen wat u zelf belangrijk vindt in uw werk. Welke behoeftes vervult u in uw werk? Gezien worden? Erkenning? Ondernemerschap? Leiding geven? Ambitie? Iets toevoegen voor de medemens? Verbinding met collega's? Iets creëeren/maken/bedenken?

Door uw behoeftes helder te krijgen, is het makkelijker om te kijken hoe daaraan binnen uw werk invulling aan wordt gegeven.

Weet dat er geen haast is

Eén van de doelen van mediation is het creëeren (of herstellen) van een duurzame relatie tussen beide partijen. Het is dus zaak dat alle grieven boven tafel komen. Als er nog irritaties onbesproken zijn aan het eind van het traject, dan kunnen die op een later tijdstip weer de kop op steken. Een compleet mediationtraject omvat vaak 3 tot 4 sessies. Neem dus de tijd die u nodig hebt.