Scherp aan de wind,
wind in de zeilen.

Arbeidsmediation

Let's Mediate is gespecialiseerd in arbeidsmediation. Bij geschillen tussen een medewerker en leidinggevende of tussen medewerkers onderling zorgt Let's Mediate voor een neutrale setting waarbinnen op zoek kan worden gegaan naar vernieuwd respect en vertrouwen, ongeacht de uitkomst.

Werkwijze

Een mediationtraject bestaat uit een aantal duidelijke stappen:

  1. Voorbereiding: verzamelen van benodigde praktische gegevens, afstemming over de kosten en lokatie van de mediation
  2. Intakegesprekken: de mediator praat afzonderlijk met beide partijen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en om te onderzoeken wat beiden verwachten van het mediationtraject
  3. Mediationsessies: afhankelijk van de mate van escalatie van het geschil worden er meerdere mediationsessies gehouden. Normaliter kunt u rekenen op 3 tot 4 sessies.
    Tijdens de eerste sessie wordt de mediationovereenkomst door beide partijen en de mediator ondertekend.
  4. Afsluiting: de door partijen overeengekomen oplossing wordt vastgelegd in een eindovereenkomst of eindverslag. Indien sprake is van een afscheid van de organisatie door één der partijen wordt ook een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld.
  5. Na 6 weken nemen wij nog een keer contact op met beide partijen om te horen hoe de situatie is.

Kosten

Klik hier voor alle actuele tarieven.