Van ruzie naar respect.

Arbeidsmediation

Let's Mediate is gespecialiseerd in arbeidsmediation. Bij geschillen tussen een medewerker en leidinggevende of tussen medewerkers onderling zorgt Let's Mediate voor een neutrale setting waarbinnen op zoek kan worden gegaan naar vernieuwd respect en vertrouwen, ongeacht de uitkomst.

Als fulltime gespecialiseerd arbeidsmediator begeleid ik jullie graag naar een duurzame oplossing van jullie kwestie of geschil.

Ik ben rustig, kan goed luisteren en ben een professional die de juiste vragen durft te stellen. Vragen die misschien een beetje pijn doen, maar wel nodig zijn om de angel van het conflict op tafel te krijgen. Niet bang om mezelf te zijn benoem ik wat ik zie en hoor.

Uiteraard in de rol van de onpartijdige, neutrale bemiddelaar. Want dat is wat een professionele mediator doet. Ruimte maken waarin partijen zelf de beste oplossingen formuleren.

Er is meestal wel een oplossing te vinden waarmee jullie weer probleemloos kunnen samenwerken. Rust! En soms is de juiste oplossing om ervoor te kiezen met wederzijds respect uit elkaar te gaan. Ook daar kan ik jullie ook bij helpen. Goede afspraken maken en vastleggen in een vaststellingsovereenkomst (de VSO).

Werkwijze

Een mediationtraject bestaat uit een aantal duidelijke stappen:

 1. Voorbereiding: verzamelen van benodigde praktische gegevens, afstemming over de kosten en lokatie van de mediation
 2. Intakegesprekken: de mediator praat afzonderlijk met beide partijen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en om te onderzoeken wat beiden verwachten van het mediationtraject
 3. Mediationsessies: afhankelijk van de mate van escalatie van het geschil worden er meerdere mediationsessies gehouden. Normaliter kunt u rekenen op 3 tot 4 sessies.
  Tijdens de eerste sessie wordt de mediationovereenkomst door beide partijen en de mediator ondertekend.
 4. Afsluiting: de door partijen overeengekomen oplossing wordt vastgelegd in een eindovereenkomst of eindverslag. Indien sprake is van een afscheid van de organisatie door één der partijen wordt ook een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld.
 5. Na 6 weken neem ik nog een keer contact op met beide partijen om te horen hoe de situatie is.

Spoed?

Als het belangrijk en wenselijk is dat het geschil zo spoedig mogelijk wordt opgelost, bieden wij 2-daagse mediation. Dit traject bestaat uit de volgende sessies:

 • Dag 1
  • Intakegesprekken
  • Eerste verkenning
  • Lunch
  • Tweede verkenning
 • Dag 2
  • Bespreken ervaringen en bevindingen dag 1
  • Verkennen belangen
  • Lunch
  • Bespreken oplossingen

Kosten

Klik hier voor alle tarieven.

Wilt u liever een vaste prijsafspraak? Ook dat is mogelijk.