Conflictcoaching
Coaching voor leidinggevenden in een arbeidsconflict

Conflictcoaching voor leidinggevenden

Bij een arbeidsconflict tussen een medewerker en een leidinggevende waar mediation wordt ingezet zijn de belangen van beide partijen vaak groot. De medewerker kan advies en hulp krijgen van een vertrouwenspersoon en/of jurist. Maar wie staat de leidinggevende bij?

De leidinggevende staat er vaak alleen voor en wordt geacht de belangen van het bedrijf, zijn eigen belangen en toch ook - als goed werkgever - de belangen van de medewerker voor ogen te houden.

Let's Mediate biedt een coachingtraject voor leidinggevenden aan. Daarbij bespreken we het arbeidsconflict, zetten de wensen van alle betrokkenen op een rij en bepalen de te volgen strategie.

Dit traject bestaat uit 4 (online) sessies: Voor aanvang van de mediation, na elke mediationsessie (maximaal 4) en een gratis afsluitend gesprek ter evaluatie. Indien nodig kunnen uiteraard in overleg meer sessies gepland worden.

Ondersteuning tijdens mediationsessies

Ons uitgangspunt is de leidinggevende dermate goed voor te bereiden op de mediationsessies dat hij/zij geen 'live' ondersteuning meer nodig heeft. Als dat niettemin toch de voorkeur heeft, dan is dat - tegen meerkosten - mogelijk.

Daarnaast is het altijd mogelijk om telefonisch ruggenspraak te houden tijdens een mediationsessie.

Kosten

€ 750,- per coachingtraject van 4 coachingsessies

€ 125,- per extra coachingsessie

€ 250,- per live ondersteuning tijdens mediationsessie

Alle kosten zijn ex. BTW en ex. eventuele reiskosten.

Uw voordelen

  • Snellere oplossing van het conflict
  • Beter inzicht in de haalbaarheid en duurzaamheid van mogelijke oplossingen
  • Minder tijd en energie nodig voor de voorbereiding op mediationsessies