Van ruzie naar respect.

Arbeidsmediation

U bent helaas verzeild geraakt in een arbeidsconflict. De communicatie hapert, het wederzijds vertrouwen en begrip zijn weg, u hebt er stress of zelfs slapeloze nachten van. Een onwenselijke situatie... hoe ziet de toekomst er uit? Wanneer krijgt u weer rust en duidelijkheid?

Mediation kan helpen om jullie uit deze impasse te halen. Door de juiste vragen te stellen komt er meer informatie op tafel, waardoor er weer begrip en respect voor elkaar en elkaars belangen ontstaat.

Als gespecialiseerd arbeidsmediator begeleid ik jullie graag naar een gezamenlijk gedragen oplossing, waarbij hernieuwd respect, wederzijds begrip en uiteindelijk rust en duidelijkheid over de toekomst de doelstellingen zijn.

Ik ben rustig, kan goed luisteren en ben een professional die de juiste vragen durft te stellen. Vragen die misschien een beetje pijn doen, maar wel nodig zijn om de angel van het conflict op tafel te krijgen. Ik benoem wat ik zie en hoor. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in de dynamiek tussen jullie.

Uiteraard doe ik dat vanuit de rol van de onpartijdige, neutrale bemiddelaar. Want dat is wat een professionele mediator doet. Ruimte maken waarin jullie zelf de beste oplossingen bedenken en overeenkomen, wat die oplossing ook is.

En daarmee ontstaat er rust en duidelijkheid voor de toekomst. Geen gepieker meer, maar opluchting! Jullie kunnen allebei weer verder, met of zonder elkaar.

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie, een kennismaking of een offerte.

Werkwijze

Een mediationtraject bestaat uit een aantal duidelijke stappen:

 1. Voorbereiding: verzamelen van benodigde praktische gegevens, afstemming over de kosten en lokatie van de mediation
 2. Intakegesprekken: de mediator praat afzonderlijk met beide partijen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en om te onderzoeken wat beiden verwachten van het mediationtraject
 3. Mediationsessies: afhankelijk van de mate van escalatie van het geschil worden er meerdere mediationsessies gehouden. Normaliter kunt u rekenen op 3 tot 4 sessies.
  Tijdens de eerste sessie wordt de mediationovereenkomst door beide partijen en de mediator ondertekend.
 4. Afsluiting: de door partijen overeengekomen oplossing wordt vastgelegd in een eindovereenkomst of eindverslag. Indien sprake is van een afscheid van de organisatie door één der partijen wordt ook een vaststellingsovereenkomst (VSO) opgesteld.
 5. Na 6 weken neem ik nog een keer contact op met beide partijen om te horen hoe de situatie is.

Spoed?

Als het belangrijk en wenselijk is dat het geschil zo spoedig mogelijk wordt opgelost, bieden wij 2-daagse mediation. Dit traject bestaat uit de volgende sessies:

 • Dag 1
  • Intakegesprekken
  • Eerste verkenning
  • Lunch
  • Tweede verkenning
 • Dag 2
  • Bespreken ervaringen en bevindingen dag 1
  • Verkennen belangen
  • Lunch
  • Bespreken oplossingen

Kosten

Klik hier voor alle tarieven.

Wilt u liever een vaste prijsafspraak? Ook dat is mogelijk.