Tarieven

Tarieven

Meestal zijn 2 tot 4 bijeenkomsten nodig waarin partijen samen onder begeleiding van de mediator tot de kern van het geschil proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk tot een oplossing komen. Uiteraard is de duur van de mediation afhankelijk van de aard en ingewikkeldheid van het geschil.

Voor een mediation betalen beide partijen in principe gezamenlijk (50/50) het honorarium van de mediator vermeerderd met onkosten (zoals reiskosten en eventueel huur van een locatie). De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren en het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst.

In arbeidszaken komt het vaak voor dat de werkgever, de arbo-dienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Daarbij is mediation aanmerkelijk goedkoper dan een gerechtelijke procedure.
 

Arbeidsmediation Tarief
Uurtarief € 160,- (ex. 21% BTW)
Reiskosten € 60,-/uur
Kilometervergoeding € 0,20/km