360° Conflictmanagement:

Wederzijds begrip

Mediation

De essentie van mediation, in tegenstelling tot andere vormen van conflictoplossing, is dat de deelnemers zélf de regie hebben over de uitkomst van het conflict. De mediator staat niet boven, maar tússen de deelnemers. Er vindt dus geen interventie van een derde plaats - zoals een rechter of arbiter - die een uitspraak doet en de oplossing bepaalt. In mediation bepalen de deelnemers zelf hoe hun oplossing er uit moet komen te zien. Zij stellen, onder leiding van de mediator, vast wat voor hen aanvaardbare voorwaarden zijn waarop zij bereid zijn het conflict achter zich te laten.

Dat is een proces van geven en nemen. Van op je strepen staan en loslaten, prioriteiten stellen én investeren. Een ander het besluit laten nemen lijkt soms makkelijker. Hier zijn de feiten, kies jij maar voor ons. Maar, de ervaring leert dat het zélf vormgeven van de oplossing deelnemers 'mede-eigenaar' maakt van de oplossing en dat vergroot de kans op een duurzaam resultaat. Voor mensen in conflict die - ook in de toekomst - met elkaar verder willen of moeten is mediation een investering in de relatie. Maar ook als je niets meer met elkaar te maken zult hebben, biedt mediation je de kans om de relatie netjes te beëindigen en ruimte te maken voor een nieuw begin.

Dus mocht een ruzie toch escaleren, dan kunt u vertrouwen op de kundige mediators van Let's Mediate.