360° Conflictmanagement:

Veilig vertrouwen

Vertrouwenspersoon

Eén van de eerste slachtoffers bij een (dreigend) conflict is vertrouwen. Vertrouwen in de goede bedoelingen van leidinggevende, HR en soms zelfs het hele bedrijf. Helaas ontsnapt een intern vertrouwenspersoon vaak ook niet aan dat wantrouwen. Kies daarom voor een externe vertrouwenspersoon.

In het team van Let's Mediate zitten meerdere gecertificeerde vertrouwenspersonen die, in nauwe samenwerking met uw HR-afdeling, de belangen van uw medewerkers onafhankelijk kunnen behartigen.