Kosten besparen door een extra clausule in uw arbeidsovereenkomsten

Kosten besparen door een extra clausule in uw arbeidsovereenkomsten

Volgens recent (december 2020) onderzoek van TNO heeft minimaal 10% van de werknemers in Nederland geen plezier in zijn of haar werk, voelt zich ondergewaardeerd en niet gehoord of gezien. Dit zorgt voor hoge kosten, meer verzuim, verminderde productiviteit, meer frustraties en (uiteindelijk) arbeidsconflicten. Ook bij uw organisatie.

Waar mensen samen werken onstaan conflicten. Door een gevoel van onderwaardering, gebrek aan respect, niet gehoord of gezien worden kunnen werknemers het vertrouwen in hun leidinggevende c.q. hun werkgever verliezen.

In het beste geval (qua kosten) komen werkgever en werknemer snel tot overeenstemming dat een VSO de beste oplossing is. Beide partijen hebben dan snel duidelijkheid, kunnen elk verder met het oppakken van de scherven en naar de toekomst kijken.

In het ergste geval escaleert het conflict zo ver dat één van de partijen besluit dat het zo niet langer kan en zich vanuit een compleet gevoel van machteloosheid ziek meldt en, na verloop van tijd een advocaat inschakelt om zijn gelijk te halen.

Kosten naar aanleiding van een arbeidsconflict

In de loop der jaren is er al veel onderzoek gedaan naar de kosten als gevolg van een arbeidsconflict . In deze onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen harde en zachte kosten. De harde kosten betreffen direct meetbare kosten zoals extra benodigde tijd van intern betrokkenen (HR, juridische zaken, bedrijfsarts) en extern betrokkenen (advocaten, adviseurs, mediators), verzuimkosten, kosten voor tijdelijke vervanging, of kosten voor permanente vervanging in de vorm van wervingskosten, kosten voor training, scholing en inwerken en uiteraard exit-kosten.

De zachte kosten naar aanleiding van een conflict betreffen niet direct meetbare kosten zoals verlies van productiviteit, het nemen van minder goede beslissingen door stress, kosten van herstructurering (bijv. overplaatsingen) of sabotage. Mogelijk heeft de organisatie ook te maken met verlies van inkomsten als bijvoorbeeld een product later op de markt kan worden gebracht of door kosten om gemaakte fouten te herstellen. En tenslotte is er nog de mogelijkheid op imagoschade als het conflict in de publiciteit komt.

Sneller oplossen = lagere kosten

Een deel van deze kosten zijn te voorkomen door het conflict sneller en duidelijker te erkennen en op te lossen. Mediation kan in veel gevallen helpen om samen binnen afzienbare tijd tot een oplossing te komen, zonder langdurig verzuim en hoge juridische kosten.

Altijd mediation?

Nee. Mediation is geen toverwoord en er zijn genoeg gevallen waarbij mediation niet de oplossing is. Om mediation als middel succesvol in te zetten dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder de vrijwillige deelname van beide partijen. En vrijwilligheid kun je - per definitie - niet afdwingen.

Mediationclausule

Wat u wél kunt afdwingen is dat de haalbaarheid van een mediationtraject wordt onderzocht. Als blijkt dat mediation niet de juiste tool is om in te zetten, dan is er geen man overboord. Maar als blijkt dat er wél aan alle voorwaarden voor mediation wordt voldaan, dan hebt u de mogelijkheid om het ontstane arbeidsconflict laagdrempelig en goedkoper op te lossen en snel duidelijkheid te krijgen voor de toekomst.

Is de mediation succesvol en neemt u alsnog afscheid van uw werknemer? Soms is dat de beste oplossing. In dat geval bespaart u in ieder geval een deel van de verzuimkosten en de kosten van een eventuele juridische procedure.

Is de mediation succesvol en komt u samen tot een oplossing waarbij de werknemer in dienst blijft? Dan bespaart u ook nog op wervingskosten, kosten voor vervanging en de meeste andere zachte kosten.

Dus zet een extra zeil bij en krijg meer controle over uw personeelskosten.