Aan de slag met... conflictmanagement in organisaties

Aan de slag met... conflictmanagement in organisaties

Waar de meeste organisaties beschikken over een verzuimprotocol en klachtenprocedure, ontbreekt over het algemeen een conflictprotocol. Dus bij ziekte en klachten worden wel preventief procedures en richtlijnen vastgelegd, maar voor arbeidsgeschillen niet. En dat is raar, want arbeidsconflicten zullen - net als verzuim en klachten - zeker voorkomen binnen elke organisatie.

Rationeel gezien wordt het negeren van conflicten nog vreemder als je de gemiddelde kosten van een arbeidsconflict in die afweging meeneemt: een arbeidsconflict kan zonder al te veel moeite zo € 50.000 kosten.

Het maakt niet uit of je als organisatie vooral naar winst en verlies kijkt of het welzijn van het personeel voorop stelt: in alle gevallen zorgt een preventieve aanpak van conflicten en oog voor onderlinge relaties, dynamiek en belangen voor een beter bedrijfsresultaat.

Hoe te beginnen met conflictmanagement?

Goed conflictmanagement kan op diverse manieren tot stand worden gebracht. Je kunt beginnen met het verhogen van kennis op het gebied van conflictsignalering en conflictvaardigheden. Als dat is gebeurd rijst vanzelf de vraag: hoe gaan we dit efficiënt in onze bedrijfsvoering opnemen? De volgende stap is het opstellen van een conflictprotocol. En na alle tijd die er in kennis en training is geïnvesteerd komt de behoefte om er ook gebruik van te maken: de bemiddelingsclausule komt op tafel.

Een andere manier is het omgekeerde proces: begin met een bemiddelingsclausule op te nemen in de arbeidsovereenkomsten. Vervolgens komt de vraag: hoe gaan we er mee om als een conflict daadwerkelijk escaleert? Het conflictprotocol doet zijn intrede, waarmee er handen en voeten worden gegeven aan de bemiddelingsclausule. Zodra er namen en rollen worden benoemd ontstaat er behoefte aan training en coaching.

Beide startpunten zijn goed, omdat met beide aanpakken antwoord wordt gegeven op de vraag: hoe gaan wij als organisatie om met arbeidsconflicten en hoe zorgen we voor een positieve impact in plaats van een dure negatieve impact?

Preventief conflictmanagement ≠ geen conflicten

Het preventief omgaan met conflicten is niet hetzelfde als conflicten voorkomen. Het uiteindelijke doel is vooral: escalatie van conflicten voorkomen. Door ontluikende conflicten op tijd te herkennen, zo snel mogelijk in gesprek te gaan om begrip en respect te herstellen kun je er lering uit te trekken. En dat geeft een goede basis om processen te verbeteren, en belangen beter op elkaar af te stemmen. Met als resultaat: lager verzuim, minder verloop, tevreden werknemers, hogere productiviteit en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.